Liên hệ

Liên hệ

CTY TNHH PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG NĂM SAO
170 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM, Việt Nam
ĐT        : 08 3512 1514
Mobile  : 0903 805 910
Fax       : 08 3898 3425
Email    : contact@fivestarmedia.vn
Website: www.fivestarmedia.vn